GDPR

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Asociația OK Dragasani

Asociatia OK Dragasani, cu sediul în Mun. DRAGASANI, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 349, bl. A, sc. A, apt. 7, jud. VALCEA., website: https://okdragasani.ro/asociatia-ok-dragasani/ , e-mail: dragasani01[at]gmail.com, va informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 si legislația națională, privind protecția si securitatea datelor personale in vigoare.

Scopurile si baza legală a prelucrarii

Asociatia OK Dragasani prelucrează datele dumneavoastra personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, în calitate de operator, prin intermediul membrilor săi, pentru derularea următoarelor activitati:

– Asociaţia are ca scop principal promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept, respectarea drepturilor oamenilor din orice categorie sociala, respectarea ordinii publice, sprijinirea dezvoltării comunităţii Mun. DRAGASANI, prin promovarea cooperării tuturor cetățenilor şi a factorilor interesați, pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea unor proiecte, unele realizabile prin accesarea fondurilor europene, plecând de la identificarea nevoilor locale, întăririrea capacităţii de dezvoltare şi implementarea unei strategii locale de dezvoltare, care să țină cont de conservarea patrimoniului cultural și tradițional, de tendințele de dezvoltare ale mediului economic și de afaceri, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale comunităţii locale. Finalitatea acestor demersuri este ca toţi locuitorii municipiului, dar mai ales tinerii, să îşi planifice viitorul vieţii lor în Mun. DRAGASANI.

– Asociaţia îşi propune dezvoltarea simţului civic şi de iniţiativă a locuitorilor, considerând cetățenii municipiului ca fiind cel mai important motor al dezvoltării locale şi, implicit, de creştere a nivelului de trai al locuitorilor săi.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra personale, Asociatia OK Dragasani nu poate da curs formularelor si comunicarilor completate de dumneavoastra.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim al asociației, în calitatea sa de operator, prevăzut de art. 6, lit f din Regulamentul 679/2016.

Legislația care guvernează activitățile organizației, este:

– Legea 207/2015;

– Regulamentul (UE) 679/2016;

– Legea 227/2015 (formularul 230);

– Legea 95/2006;

– H.G. 140/2018;

– O.M.S. 397-836/2018;

– Legea 46/2003.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Conform legislației în materia protecției datelor, colectam doar datele strict necesare îndeplinirii scopurilor menționate mai sus.

Categoriile de date personale supuse prelucrării la nivelul Asociatiei OK Dragasani, sunt următoarele:

Pentru formularul 230, în scopul redirectionarii impozitului pe venit: 

– nume

– prenume

– CNP

– adresa postala

– semnătura

– adresa e-mail

– număr telefon

Pentru înscriere membri:

– nume

– prenume

– domiciliu

– email

– telefon

Pentru contact:

– nume

– prenume

– email

– telefon

Pentru functionarea mecanismului de sesizare din partea cetatenilor:

  • nume
  • prenume
  • email
  • telefon
  • adresa
  • datele nu sunt transferate in alte tari;
  • datele vor fi pastrate timp de 5 ani sau mai mult daca este nevoie pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate si prelucrate;

Sursa datelor cu caracter personal 

Asociatia OK Dragasani, prin platformele sale electronice, colectează datele direct de la dumneavoastra, fara implicarea unor terțe părți.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator (Asociatia OK Dragasani) si sunt comunicate următorilor destinatari:

– ANAF;

  • Primaria Municipiului Dragasani
  • Consiliul Local al Municipiului Dragasani

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

In conformitate cu legislatia aplicabilă, beneficiati de dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la retragerea consimtamantului, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va rugam sa ne contactați la adresa: dragasani01[at]gmail.com, sau in scris la sediul Asociatiei OK Dragasani.